Salderingsregeling blijft behouden

Het voornemen om de salderingsregeling voor zonne-energie af te bouwen is van de baan. Het voorstel van demissionair minister Jetten is door de Eerste Kamer afgewezen. Eigenaren van zonnepanelen kunnen de opgewekte stroom de komende jaren volledig blijven salderen. Dit versterkt het argument om de aanschaf van zonnepanelen niet langer uit te stellen, nu de onzekerheid rondom de salderingsregeling is opgeheven.

Positief nieuws voor zonnepaneelbezitters

Sinds 2004 stelt de salderingsregeling huishoudens in staat om zelf opgewekte zonne-energie direct te verrekenen met hun energieverbruik. Ongeacht het moment van opwekking of verbruik, elke zelf opgewekte kWh levert een financieel rendement van 100% op, tot aan de limiet van het jaarlijkse energieverbruik. Wie overweegt om dit jaar te investeren in zonne-energie, doet er goed aan een offerte aan te vragen, waarbij de kosten voor 10 zonnepanelen inclusief montage meegenomen kunnen worden.

Gevolgen voor de overheid

Demissionair minister Jetten heeft aangegeven geen alternatief plan te hebben na de afwijzing van het voorstel door de Eerste Kamer. Dit betekent een financiële last voor de overheid van ongeveer 2,8 miljard euro tot 2031. Het toekomstige kabinet moet op zoek naar manieren om dit begrotingstekort te dekken. Bovendien zullen de structurele kosten vanaf dat jaar oplopen tot 717 miljoen euro. Het is echter de moeite waard om te vermelden dat de elektriciteitsbelasting, die momenteel bijna de helft van de stroomprijs uitmaakt, ter discussie staat. Een verlaging van deze belasting wordt aanbevolen om het gebruik van duurzaam opgewekte stroom te stimuleren, in plaats van het belasten van gas en elektriciteit uit fossiele bronnen.

Impact op zonnepaneelbezitters

Volgens de ACM brengen momenteel negen energiebedrijven extra kosten in rekening voor de teruglevering van zonne-energie aan consumenten met zonnepanelen. Er was een verwachting dat deze kosten zouden verminderen met de invoering van de afbouw van de salderingsregeling. Het is nog onduidelijk hoe energiebedrijven zullen reageren op het behoud van de regeling, maar het is aannemelijk dat sommige bedrijven deze financiële tegenvaller zullen proberen te compenseren.

Dit onderstreept het belang van het direct gebruiken of opslaan van zonne-energie thuis. Met de toenemende elektrificatie van de samenleving wordt dit steeds voordeliger: denk aan de overstap naar een warmtepomp, elektrisch koken en elektrische auto’s. Het minimaliseren van gasverbruik, dat steeds duurder wordt, en het direct verbruiken van eigen zonnestroom, maakt de investering in zonnepanelen, zoals de aanschaf van 9 zonnepanelen, een aantrekkelijke optie met een hoog rendement.